Figura w Warząchewce Polskiej

Obok pięknego krzyża stoi figura św. Floriana. Napis pod nim głosi:

Święty Florianie módl się za nami i zachowaj nas od pożarów.
Warząchewka Polska 2016

Tu również są widoczne oznaki pamięci lokalnej społeczności, jak kwiaty i znicze.
Ciekawe jest też to że wiele kapliczek czy krzyży napotkanych przeze mnie 16 czerwca 2022 r. były całkiem niedawno odnawiane. Świadczy to o potrzebie ludzi i silnej wierze w lokalnych społecznościach.

Tomasz Popowski