Kapliczki

Kapliczka na Kruszynie

Na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ul. Szybowcowej znajduje się kapliczka upamiętniająca wizytę naszego papieża Jana Pawła II we Włocławku i wspólną modlitwę w tym miejscu w dniu 7 czerwca 1991 r. w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.