Kapliczki

Kapliczka w miejscowości Dębniaki

Jadąc rowerem do Kowala byłem już zmęczony i chciałem odpocząć więc ucieszyłem się widząc ławeczkę przy kapliczce w Dębniakach. Jednak gdy podjechałem bliżej okazało się że wszystko dookoła jest tak pięknie wygrabione i zadbane że nie miałem serca pchać się na te ławkę i narobić śladów. Z daleka zrobiłem kilka zdjęć, postałem chwilę, przeżegnałem się i pojechałem dalej. Niedaleko tej kapliczki w stronę Kowala po lewej stronie jezdni spotkałem mały, samotny krzyż.

Tomasz Popowski