Kapliczka na Długiej

Na ulicy Długiej znajduje się kapliczka z figurką Matki Bożej. Kapliczka jest wyjątkowa, jej budowa zwłaszcza górna część jest nie spotykana. Widać że zadbana i odwiedzana ale coraz bardziej okoliczne drzewo ją zasłania. Kapliczka chyli się ku upadkowi, niestety dosłownie. Jest ona mocno przechylona do przodu i czas coś z tym zrobić.

Tomasz Popowski