Krzyże

Krzyż w Kruszynie

Jadąc Aleją Jana Pawła II do Kruszyna widzimy na wprost drogi prowadzącej na tutejszy cmentarz, piękny krzyż. Patrząc na zdjęcia z usługi Street View z 2014 r. widać że jest to stosunkowo nowy krzyż.